موفقیت ورزشی همکار

در ادامه مسابقات ورزشی صنعت آب و برق استان کرمان و در رشته تنیس روی میز آقایان، مهندس احمد روانبخش از شرکت برق منطقه ای کرمان موفق به کسب مقام اول شد. همچنین در این مسابقات آقای رضا فخار پور از شرکت آبفا موفق  به کسب مقام دوم و آقایان احد بیگلری از برق منطقه ای و امیر امیری مقدم از شرکت توزیع برق جنوب استان مشترکا موفق به کسب مقام سوم شدند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.