استفاده از نور خورشید در هنگام روز و عدم استفاده از لامپ الکتریکی باعث 20 درصد کاهش انرژی مصرفی می شود.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.