وزير نيرو در گفت و گوي ويژه خبري صدا و سيما مطرح كرد تشريح طرح سراسري پاداش صرفه جويي برق به مشتركان كم مصرف/ مشتركان كم مصرف تا 20 برابر تعرفه مشمول پاداش مي شوند

وزير نيرو با تشريح طرح سراسري پاداش صرفه جويي مصرف برق گفت: امسال طرح پاداش صرفه جويي در مصرف برق نسبت به سال گذشته وسيع تر خواهد بود و تمامي مشتركان خانگي مي توانند در آن مشاركت داشته باشند، همچنين رقم اين پاداش ها تا 20 برابر تعرفه خريد برق محاسبه شده است.

به گزارش پایگاه خبری برق منطقه ای کرمان به نقل از پاون، “علي اكبر محرابيان” با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري صدا و سيما در ابتداي سخنان خود ضمن تبريك روز كارگر به جامعه كارگران كشور به ويژه كارگران فعال در صنعت آب و برق، گفت: در سال هاي گذشته به دليل اينكه صنعت برق متناسب با افزايش ميزان مصرف توسعه پيدا نكرده است، ما دچار يك ناترازي قابل توجهي بين ميزان توليد و مصرف برق هستيم.

وي با اشاره به ناترازي برق در تابستان سال 1400افزود: در تابستان سال 1400همانطور كه مردم عزيز كشورمان بخاطر مي آورند از ارديبهشت ماه تا پايان شهريورماه خاموشي هاي گسترده اي وجود داشت كه بخشي از آن با برنامه اجرايي مي شد و بخشي نيز به دليل عمل كردن رله هاي فركانسي بدون برنامه اتفاق مي افتاد و هم بخش خانگي و هم ديگر بخش ها مانند صنعت و كشاورزي را دچار اختلال مي كرد.
وزير نيرو با اشاره به تنظيم 100برنامه براي عبور بدون خاموشي از تابستان 1401بيان كرد: با شروع كار دولت سيزدهم، برنامه ريزي هاي ما براي پاسخ به اين سوال بود كه چه اقدامي انجام دهيم تا بتوانيم ضمن جلب رضايت عموم مردم از تابستان سال 1401 بدون خاموشي عبور كنيم؟

تنظيم 100 برنامه براي عبور بدون خاموشي از تابستان 1401
وي در همين باره توضيح داد: به همين منظور ما در وزارت نيرو با همراهي متخصصان و مديران با تجربه صنعت برق 100 برنامه تنظيم كرديم كه اين برنامه ها در دو محور اصلي توسعه پرسرعت نيروگاه هاي حرارتي، برقابي و تجديدپذير و مديريت مصرف مشتركان دسته بندي مي شد.
محرابيان با بيان اينكه در سال گذشته و در بخش مديريت مصرف برق، طرح هاي پاداش صرفه جويي به صورت محدود اجرايي شد، افزود: با اينكه در سال گذشته طرح هاي پاداش مصرف به شكل محدودتري نسبت به امسال اجرايي شد، اما با مشاركت گسترده مردم رو به رو شد و نتايج خيره كننده اي نيز به دست آمد.

سال گذشته رقمي بالع بر 1350 ميليارد تومان پاداش صرفه جويي پرداخت شد
محرابيان ادامه داد: طرح پاداش مصرف صرفه جويي برق در سال گذشته تنها براي مشتركان زير الگو اجرايي شد، ولي 40 درصد مشتركان مشمول پاداش شدند و رقمي بالغ بر 1350 ميليارد تومان به مشتركان كم مصرف پاداش تعلق گرفت و همينطور چيزي حدود 8 ميليون مشترك هم قبض شان يا رايگان شد و يا در سامانه بستانكار شدند.
وزير نيرو با تأكيد بر اينكه در سال گذشته و در نتيجه مشاركت مردم شاهد 3.5درصد كاهش مصرف در بخش خانگي بوديم، ادامه داد: به دنبال اجراي موفق طرح مديريت مصرف در سال قبل شاهد اين بوديم كه در بخش خانگي هيچگونه خاموشي رخ نداد و در بخش صنعت هم نتيجه اين بود كه از بين 630هزار واحد صنعتي 580 هزار بدون كوچك ترين محدوديتي فعاليت خود را ادامه دادند و در صنايع بزرگ هم اگر فقط بخش فولاد را مثال بزنم، بخش فولاد در تير و مرداد سال 1401نسبت به سال قبل آن 35تا 65 درصد رشد توليد داشت كه اين معنايش تأمين انرژي كافي براي اين صنعت بزرگ بود.

اگر براي تابستان 1402برنامه ريزي نمي كرديم بايد  تا 6 ساعت خاموشي اعمال مي شد
محرابيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه اگر براي فصل گرم سال 1402اقدام موثري صورت نمي گرفت، شاهد 20 هزار مگاوات ناترازي بوديم، افزود: با توجه به اينكه مصرف در فصل گرم چيزي حدود 70 هزار مگاوات است، كسري 20 هزار مگاواتي يعني چيزي حدود 25 تا 27 درصد ناترازي در صنعت برق بايد رخ مي داد كه به عبارتي معناي آن اين است كه اگر اين برنامه ها اجرا نمي شد در بخش هاي مختلف بايد تا 6 ساعت خاموشي اعمال مي شد.
وزير نيرو با تأكيد بر نقش موثر مشاركت مردم در موفقيت طرح هاي مديريت مصرف، گفت: براي عبور بدون خاموشي از تابستان سال جاري 140اقدام طراحي شده است كه بخش هاي مختلفي مانند احداث و توسعه نيروگاه، توسعه شبكه، خطوط انتقال، توسعه پست هاي 400 و 230 و هوشمندسازي، رفع محدوديت نيروگاه ها و نيز مديريت مصرف در بخش هاي مختلف اعم از خانگي، صنعت، تجاري و كشاورزي را شامل مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امسال براي مشتركاني كه در طرح هاي مديريت مصرف مشاركت كنند، پاداش هاي ويژه اي در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در بخش مديريت مصرف برق بخش خانگي دو سياست كلي وجود دارد كه يكي اجراي قانون افزايش پلكاني تعرفه براي پرمصرف ها و ديگري طرح سراسري پاداش صرفه جويي است.
محرابيان در توضيح طرح سراسري پاداش صرفه جويي گفت: سال گذشته تنها مشتركاني كه در چارچوب الگو ميزان برق مصرفي خود را كاهش مي دادند، شامل پاداش مي شدند، اما امسال همه مشتركان مي توانند مشمول اين پاداش ها شوند و به ميزاني كه نسبت به سال گذشته ميزان مصرف برق خود را كاهش دهند، مشمول پاداش خواهند شد.
وي در همين باره اضافه كرد: به طور مثال در مناطق عادي كه الگوي مصرف برق 300كيلووات است، اگر مشتركي سال گذشته 300كيلووات برق مصرف كرده است و امسال مصرف خود را به 200 كيلووات برساند، به ميزان 150هزار تومان پاداش مي گيرد.

كاهش 100 كيلووات ساعت مصرف برق تنها با استفاده از دور كند كولرآبي
وزير نيرو با اشاره به اينكه مشتركان مي توانند با مراجعه به سامانه برق من مشخصات و ميزان مصرف سال گذشته خود را مشاهده كنند، افزود: مشتركاني كه در مناطق عادي زندگي مي كنند و الگوي مصرف برق آن ها 300كيلووات است، مي توانند تنها با استفاده از دور كند كولر آبي به ميزان 100كيلووات كاهش مصرف برق داشته باشند.
وي در ادامه با بيان اينكه ميزان پاداش در نظر گرفته شده بسته به ميزان مصرف برق متفاوت است، افزود: كساني كه در زير الگو ميزان مصرف خود را كاهش دهند تا 2 هزار تومان يعني تا 20 برابر تعرفه خريد برق مشمول پاداشت مي شوند، اما هر چه ميزان مصرف بيشتر باشد رقم پاداش هر كيلووات ساعت برق نيز كمتر مي شود.
محرابيان در پاسخ به سوال مجري برنامه كه تكليف اين پاداش ها چه مي شود و آيا مشتركان مي توانند اين مبالغ را به صورت نقدي دريافت كنند، گفت: اين پاداش ها در قبض برق مشتركان درج مي شود و آن ها براي دوره هاي بعدي بستانكار خواهند شد، البته در حال بررسي فني اين موضوع هستيم كه اگر امكانش باشد پاداش تعيين شده را به صورت نقدي نيز به مشتركان پرداخت كنيم.
محرابيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت مصرف برق در مناطق گرمسيري و نحوه محاسبه پاداش مصرف اين مشتركان نيز گفت: ما سه منطقه گرمسيري يك، دو و سه داريم كه عمده مناطق گرمسيري ما يك هستند و اگر يك خانواده در اين مناطق تنها يكي از كولر هاي خود را خاموش كند، بر اساس بررسي هاي ما در ماه مي توانند تا يك ميليون تومان از صنعت برق پاداش دريافت كند.
وي با تأكيد بر اينكه در مناطق گرمسيري بعضاً ما شاهد هستيم كه يك خانواده چندين كولر دارد كه در اتاق هاي مختلف روشن هستند، اضافه كرد: اگر يك خانواده در اين مناطق دو كولر خود را خاموش كند، ميزان پاداش صرفه جويي آن ها تا يك و نيم ميليون تومان نيز افزايش پيدا مي كند.
وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه خانواده ها براي كاهش مصرف برق راهكار هاي متفاوتي دارند، افزود: جدا از خاموش كردن كولرگازي در مناطق گرمسيري و يا استفاده از دور كند كولر آبي در مناطق عادي، همچنين ايجاد سايه بان براي كولر، عدم استفاده از دستگاه هاي برقي غيرضرور، كاهش مصرف در ساعات 14 تا 21 و نيز رعايت دماي آسايش يعني دماي 24 درجه از جمله اقداماتي است كه مي تواند به كاهش مصرف برق خانواده ها كمك كند.
محرابيان در پايان ضمن تشكر از مردم ايران بابت همراهي با طرح هاي مديريت مصرف برق در سال گذشته، خاطرنشان كرد: اميدواريم در سال جاري نيز با مشاركت مردم امكان تأمين برق پايدار و عبور از فصل گرم سال بدون خاموشي فراهم شود.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.