پست 132 کیلوولت ریگان برقدار شد

عملیات احداث پست ۱۳۲ به 20 کیلوولت شهرستان ریگان با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال به پایان رسید و این پست برقدار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان مجری پست ریگان ضمن اعلام این خبر گفت: این پروژه دارای 2 فیدر خط 132 کیلوولت قابل توسعه به 4 فیدر، 2 فیدر ترانس132 به کیلوولت هر یک به قدرت 50مگاولت آمپر و جمعاً 100 مگاولت آمپر و 16 فیدر خروجی 20 کیلوولت قابل توسعه تا 20 فیدر خروجی 20 کیلوولت جهت تغذیه بارهای خانگی و کشاورزی منطقه است.

    حسین صادقی نژاد در خصوص اهمیت احداث این پست تصریح کرد: تا کنون تغذیه برق شهرستان ریگان صرفاً از طریق خطوط 20 کیلوولت منشعب از پست 132 به 20 کیلوولت محمدآباد انجام می گرفت که به دلیل بعد مسافت پست مذکور از شهرستان ریگان و توابع آن موجب افت شدید ولتاژ در برق تحویل شده به مشترکین بوده است.

وی افزود: با احداث این پست ضمن رفع مشکل افت ولتاژ و اصلاح ولتاژ مصرفی مشترکین با برقراری رینگ پستهای ریگان – محمدآباد – رستم آباد اطمینان شبکه فوق توزیع در این مناطق بهبود قابل توجه ای خواهد یافت و همچنین با بهره برداری از این پست امکان تامین بارهای کشاورزی و صنعتی حداقل تا 10 سال آینده مرتفع خواهد شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.