رایانه و لوازم صوتی و تصویری را صرفا در زمان استفاده روشن نگه داریم تا از مصرف بیهوده برق و اتلاف هزینه های خانواده جلوگیری شود.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.