« کسب مقام اول در مسابقات دارت توسط خانم پور یزدانپناه »

مسابقات دارت مجازی کارکنان دولت در قالب طرح ملی پویش میز کار و میز ورزش در بخش بانوان از ادارات سراسر استان انجام شد و طی سه روز رقابت، همکارمان خانم زهرا پوریزدانپناه موفق به کسب عنوان اول  شد. این مسابقات زیر نظر گروه توسعه ورزش همگانی استان و کمیته ادارات برگزار گردید.

 

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.