دمای مناسب یخچال بین 5 تا 7 و دمای مناسب فریزر بین 16- تا 18- درجه سانتیگراد ست از پر کردن فریزر و انجماد مقدار زیاد خوراکی بپرهیزیم چون برای منجمد نگه داشتن آن برق مصرف می شود.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.