مجری طرح های ساختمانی پست های شرکت از پیشرفت فیزیکی پست بم 3 خبر داد

مجری طرح های ساختمانی پست های شرکت، از اقدامات انجام شده و پیشرفت عملیات ساختمانی پست 132 کیلوولت بم 3 خبر داد.
مهندس داریوش عوض پور اظهار داشت: تاکنون بیش از 90 درصد نصب اسکلت ساختمان کنترل، نگهبانی و پارکینگ به اتمام رسیده است.
وی افزود: 50 درصد از فوندانسیون تجهیزات و 30 درصد از عملیات خاکی انجام و به اتمام رسیده و 80 درصد مصالح مورد نیاز خریداری شده که در کارگاه، انبار شده است.
مهندس عوض گفت: پیش بینی می شود عملیات ساختمانی این پست که با هدف تامین برق مطمین و پایداری شبکه در منطقه بم احداث می شود، مطابق با برنامه زمان بندی پروژه تا پایان آبان ماه به اتمام برسد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.