جلسه کارگروه انرژی پدافندغیرعامل استان برگزار شد

جلسه کارگروه انرژی پدافندغیرعامل استان جهت عبور از پیک زمستان با حضور اعضا و به ریاست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان تشکیل شد. در این جلسه مهندس حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان با توجه به محدودیت های شرکت گاز بر تامین سوخت نیروگاه های استان و همچنین هماهنگی میان شرکت ها جهت برنامه ریزی بهتر برای گذر از این محدودیت ها  تاکید کرد. نماینده شرکت گاز  استان نیز از شرکت ها خواست وسایل گرمایشی را در ساعات غیر اداری  خاموش نمایند و مصرف خود را نسبت به سال گذشته ده درصد کاهش دهند. وی همچینین دمای آسایش را در زمستان 18 درجه سانتی گراد دانست. در این جلسه تصمیماتی به منظور هماهنگی بیشتر دستگاه ها  اتخاذ شد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.