ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای کرمان آغاز شد

ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای کرمان با حضور نمایندگانی از شرکت توانیر آغاز شد.
مهندس سلیمیان معاون هماهنگی و جانشین مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان ضمن خیرمقدم به گروه ارزیابان، ارزیابی را فرصتی برای آشنایی با منطقه،آشنایی همکاران با دیدگاه گروه ارزیاب و استفاده از دیدگاه شخص ثالث دانست.
دکتر ابراهیمیان سرپرست گروه ارزیابی اظهار داشت:ممیزی فرصتی برای انتقال و تبادل تجربه،دانش و خلاقیت هایی است که در حوزه بهره برداری رخ می دهد.
وی افزود: طی سال های اخیر کار بهره برداری دشوارتر شده است و در حال حاضر از شرایط خاص و ویژه ای برخوردار است که لازمه آن تفکر جدید،پویایی و پذیرش مساله است و لازم است همه ارکان شرکت با بهره برداری همکاری داشته باشند.
وی گفت: بحث انتقال انرژی نیز محدودیت ها و چالش هایی را برای بهره برداری ایجاد کرده است که خوشبختانه در کرمان در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد که لزوم اهمیت به توسعه و بهینه سازی شبکه را نشان می دهد.
در این جلسه دکتر ابراهیمی به عنوان سرپرست گروه ارزیابان و ارزیاب بخش پست، مهندس طاهریان به عنوان ارزیاب بخش بهره برداری، مهندس گلزارفر به عنوان ارزیاب بخش تجهیزات خطوط، مهندس صرافان به عنوان ارزیاب بخش کنترل و حفاظت و مهندس علیزاده آرانی و مهندس کیائی به عنوان ارزیابان بخش ستادی معرفی شدند. این ارزیابی به مدت ۴ روز انجام خواهد شد و طی آن پست های ۴۰۰ کیلوولت میمند، پست ۱۳۲ کیلوولت رفسنجان، پست ۲۳۰ کیلوولت بم و پست ۱۳۲ کیلوولت کاظم آباد و خط ۱۳۲ کیلوولت میمند- میدوک و خط ۲۳۰ کیلوولت سیرجان-بردسیر- باشین مورد بازدید قرار خواهند گرفت. در اولین روز از این ارزیابی از آزمایشگاه روغن، آزمایشگاه کنترل و حفاظت و انبار مرکزی بازدید به عمل آمد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.