انتصاب

طی حکمی از سوی آرش کردی مدیرعامل و رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر،  مهندس حمیدرضا حبیبی به مدت دو سال به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره شرکت برق منطقه ای کرمان منصوب شد.

همچنین بر همین اساس آقایان محمود سلیمیان، سیدناصر میرتاج الدینی، حمیدرضا امیرماهانی و سرکار خانم فرحناز آذین فر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محسن ایرانمنش به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره این  شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.