تقدیر

 

طی لوح های جداگانه ای به امضای محمودرضا مهاجری مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو  از محسن عباسپور مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت برق منطقه ای کرمان و سید حسین مهربان خو رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی  و دینی صنعت آب و برق استان کرمان تقدیر به عمل آمد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.