کسب رتبه اول توسط برق منطقه ای در هفدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه کارکنان وزارت نیرو در استان کرمان

با برگزاری مرحله استانی هفدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در استان کرمان و کسب سه مقام اول ، پنج مقام دوم  و یک مقام سوم استانی توسط فرزندان کارکنان برق منطقه ای ؛ در مجموع نیز برق منطقه ای موفق به کسب رتبه اول در بین شرکت های آب و برق استان گردید.

نفرات اول استانی رشته های مختلف راه یافته به مرحله کشوری عبارتند از: فاطمه سادات مهربان خو، الهه سبزواری، محمد میثم فتاحی زاده

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.