مطالب مجموعه

اخبار

تقدیر

طی لوحی به امضای محمدرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان، از تلاش های حمیدرضا حبیبی مدیر عامل شرکت برق منطقه…

تقدیر

طی لوح های جداگانه ای به امضای محمودرضا مهاجری مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو  از محسن عباسپور…