مطالب مجموعه

اخبار

انتصاب

طی حکمی از سوی آرش کردی مدیرعامل و رئیس مجمع عمومی شرکت توانیر،  مهندس حمیدرضا حبیبی به مدت دو سال به عنوان عضو…

حدیث

  امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «... إِذَا رَأَی الْمُنْکرَ فَلَمْ ینْکرْهُ وَ هُوَ یقْوَی عَلَیهِ فَقَدْ…