بازدید از خط 400 کیلوولت شاهماران

به نقل از دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای کرمان، با پیگیری مدیریت عامل، معاونت طرح و توسعه و دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای کرمان،  از  پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت ارتباطی شهرستان شاهماران جهت رفع معارض بازدید به عمل  آمد . بر این اساس مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای کرمان به اتفاق دادستان، معاون فرماندار و فرمانده انتظامی  شهرستان حاجی آباد از خط فوق بازدید کردند.
لازم به ذکر است،این خط به منظور انتقال توان و انرژی و برقراری رینگ ۴۰۰ کیلوولت در منطقه شاهماران احداث شده است.
نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.