کسب رتبه دوم در زمینه تفاهم نامه های منعقد شده از لحاظ دیماند توافق شده

به گزارش دفتر مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان، براساس آخرین گزارش توانیر در زمینه تفاهم نامه های منعقد شده از لحاظ دیماند توافق شده یا حداکثر کاهش بار همزمان، شرکت برق منطقه ای کرمان با مقدار 319.81 مگاوات در رتبه دوم در بین شرکتهای برق منطقه ای کشور قرار دارد که این میزان 1.3 برابر سهمیه کاهش پیک تعیین شده برای شرکت (240 مگاوات) می باشد.

شایان ذکر است که براساس جدول مشخصات همکاری صنایع و به تفکیک دقیق تفاهم نامه های منعقد شده که در ادامه ارسال می گردد، تعداد 31 تفاهم نامه توسط مشترکین ارسال شده که جمع کاهش بار توافق شده (بطور غیر همزمان) 730.1 مگاوات و جمع دیماند قراردادی صنایع همکار 1194 مگاوات می باشد.

این گزارش می افزاید؛ تلاش و پیگیری برای افزایش میزان همکاریها و توافقات کاهش بار همچنان ادامه دارد.

نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.